Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ  tỉnh Thái Nguyên – Ngô Việt  Hà  gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn. Ảnh: H.H
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên – Ngô Việt Hà gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn. Ảnh: H.H