Ngày đầu nghỉ lễ (28.4): 12 người tử vong vì tai nạn giao thông