Dịp lễ 2.9, 58 người tử nạn trên đường

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng nhất dịp lễ 2.9 tại Hưng Yên.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng nhất dịp lễ 2.9 tại Hưng Yên.