Việt Nam đăng cai tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017. Ảnh: Bộ GDĐT
Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017. Ảnh: Bộ GDĐT
Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2017. Ảnh: Bộ GDĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM