Nữ sinh bị đánh tới tấp, bạn xung quanh vô cảm xúi "đạp mạnh lên"

Lên top