Liên tiếp các vụ phụ huynh tấn công giáo viên ở An Giang: Nơi xử lý, chỗ thờ ơ

Trường Phạm Hồng Thái (TP Long Xuyên) nơi xảy ra vụ phụ huynh xông vào trường tát vào mặt nữ giáo viên.
Trường Phạm Hồng Thái (TP Long Xuyên) nơi xảy ra vụ phụ huynh xông vào trường tát vào mặt nữ giáo viên.