Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khoảnh khắc ăn mừng của Văn Thanh vào đề thi học sinh giỏi