Hải Phòng: Hàng ngàn học sinh tham gia hùng biện về “Cuốn sách của tôi”

Những cá nhân đạt giải cuộc thi hùng biện về "Cuốn sách của tôi"
Những cá nhân đạt giải cuộc thi hùng biện về "Cuốn sách của tôi"
Những cá nhân đạt giải cuộc thi hùng biện về "Cuốn sách của tôi"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top