Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 vào hôm nay

Hôm nay Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Hôm nay Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Hôm nay Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top