Gặp gỡ Phó giáo sư 35 tuổi vừa được công nhận

Anh Võ Thanh Sang (35 tuổi), đang công tác tại Viện Kỹ thuật Công nghệ cao (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) vừa được công nhận Phó Giáo sư (PGS) ngành Sinh học (chuyên ngành Hóa sinh) năm 2020, là Phó Giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NVCC
Anh Võ Thanh Sang (35 tuổi), đang công tác tại Viện Kỹ thuật Công nghệ cao (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) vừa được công nhận Phó Giáo sư (PGS) ngành Sinh học (chuyên ngành Hóa sinh) năm 2020, là Phó Giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NVCC
Anh Võ Thanh Sang (35 tuổi), đang công tác tại Viện Kỹ thuật Công nghệ cao (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) vừa được công nhận Phó Giáo sư (PGS) ngành Sinh học (chuyên ngành Hóa sinh) năm 2020, là Phó Giáo sư trẻ nhất của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NVCC
Lên top