Đội sinh viên tiếp sinh mùa thi 2016: “Nhiệt tình nhưng vẫn bị mắng”

Các bạn tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông thường có mặt từ 5h30 sáng và kết thúc công việc khi các thí sinh về hết.
Các bạn tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông thường có mặt từ 5h30 sáng và kết thúc công việc khi các thí sinh về hết.
Các bạn tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông thường có mặt từ 5h30 sáng và kết thúc công việc khi các thí sinh về hết.
Lên top