Đại biểu hỏi khó Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Trong nhiệm kỳ của mình Bộ trưởng đã làm được gì?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM