Cô gái Việt vượt qua hơn 3.000 dự án, ẵm trọn học bổng 200.000 USD

Nguyễn Lữ Minh Hằng bên dự án đem lại học bổng 200.000 USD
Nguyễn Lữ Minh Hằng bên dự án đem lại học bổng 200.000 USD
Nguyễn Lữ Minh Hằng bên dự án đem lại học bổng 200.000 USD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top