Trương Ngọc Ánh quyền lực khi ngồi ghế nóng cuộc thi Mister Việt Nam 2019

Diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Huy Trần, Lý Võ Phú Hưng
Diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Huy Trần, Lý Võ Phú Hưng
Diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Huy Trần, Lý Võ Phú Hưng
Lên top