Trước khi dính lùm xùm Trường Giang, Nam Em đã miệt mài thi thố nhan sắc như thế nào?