Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thần thái gợi cảm của cô Hân “Gạo nếp gạo tẻ”