Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tân quán quân Solo cùng Bolero 14 tuổi gây choáng vì giọng ca ngọt ngào