Soobin Hoàng Sơn, Bảo Anh xác nhận ngồi ghế nóng Giọng hát Việt nhí 2018

Bảo Anh
Bảo Anh