Sharp Object - bộ phim dựa theo tiểu thuyết của Gillian Flynn bắt đầu phát sóng