Quang Vinh từng muốn bỏ nghề vì những biến cố của gia đình