Nghệ sĩ Ánh Hoa phim "Đồng tiền xương máu" qua đời vì bệnh nặng

Cố nghệ sĩ Ánh Hoa từng tham gia diễn xuất trong "Đồng tiền xương máu" cùng Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Cắt phim
Cố nghệ sĩ Ánh Hoa từng tham gia diễn xuất trong "Đồng tiền xương máu" cùng Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Cắt phim
Cố nghệ sĩ Ánh Hoa từng tham gia diễn xuất trong "Đồng tiền xương máu" cùng Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Cắt phim
Lên top