"Mưa bụi" - thanh xuân của một thế hệ được bắt nguồn từ đâu?

Đình Văn và Tài Linh là hai ca sĩ nổi tiếng của "Mưa bụi". Ảnh: ST
Đình Văn và Tài Linh là hai ca sĩ nổi tiếng của "Mưa bụi". Ảnh: ST
Đình Văn và Tài Linh là hai ca sĩ nổi tiếng của "Mưa bụi". Ảnh: ST
Lên top