Morgan Freeman sản xuất 12 phim ngắn vinh danh Martin Luther King Jr

Morgan Freeman sản xuất phim tưởng niệm về nhà nhân quyền Martin Luther King Jr. Ảnh nguồn: Xinhua.
Morgan Freeman sản xuất phim tưởng niệm về nhà nhân quyền Martin Luther King Jr. Ảnh nguồn: Xinhua.
Morgan Freeman sản xuất phim tưởng niệm về nhà nhân quyền Martin Luther King Jr. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top