Minh Tú mang thông điệp "đoàn kết dân tộc" trong quốc phục "Con rồng cháu tiên"

Lên top