MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tự nhận là Tây nhưng là "Tây Ninh"

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top