Không phải Blackpink, TWICE, đây mới là nhóm nhạc hạ hit Butter của BTS

Đàn em đã đánh bại hit Butter của BTS. Ảnh: Xinhua.
Đàn em đã đánh bại hit Butter của BTS. Ảnh: Xinhua.
Đàn em đã đánh bại hit Butter của BTS. Ảnh: Xinhua.
Lên top