Khánh Ngân, Ngọc Tình sơ tuyển người mẫu thể hình Việt Nam