Hoài Lâm bị lột đồ, tát tới tấp trong phim “Yêu em bất chấp”

Hoài Lâm và cảnh khó đỡ trong phim
Hoài Lâm và cảnh khó đỡ trong phim