Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

H’Hen Niê cùng 2 á hậu Hoàng Thùy, Mâu Thủy tái xuất trên sàn diễn thời trang