Ca sĩ Hà Vân làm sống lại bolero trên băng cassette

Ảnh:K.T
Ảnh:K.T