“Bắt gặp” S.T tình cảm quỳ gối tặng quà 20.10 cho Ninh Dương Lan Ngọc

S.T quỳ gối thử giày cho Lan Ngọc. Ảnh: T.L
S.T quỳ gối thử giày cho Lan Ngọc. Ảnh: T.L
S.T quỳ gối thử giày cho Lan Ngọc. Ảnh: T.L