Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngành du lịch tạo ra hơn 140 ngàn việc làm ở TP Đà Nẵng