Lạ lùng hình ảnh sư tử âu yếm, che chở cho linh dương con