Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khó tin cảnh sư tử sợ hãi tháo lui trước chó nhỏ hung hăng