DIFF 2018: Đội Ý "xây" những cây cầu tuyệt đẹp của Đà Nẵng bằng pháo hoa