Video: Kinh ngạc xác ướp 300 năm bất ngờ mở mắt nhìn du khách