Ngọt ngào bánh phu thê Đình Bảng

Bánh phu thê có màu vàng trong như hổ phách. Ảnh: Hoàng Huế
Bánh phu thê có màu vàng trong như hổ phách. Ảnh: Hoàng Huế