Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lạnh gáy ở “thị trấn ma” ám ảnh, hoang tàn