Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lạc lối trong những mê cung ngóc ngách, ma mị giữa cánh đồng ngô