Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hươu cao cổ tuyệt vọng chống trả sư tử hung hãn trước khi gục ngã