Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nhà thờ đá hơn 100 tuổi