Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Chết lịm” trước khung cảnh lộng lẫy trong lăng mộ