Nghiệt ngã những mảnh đời nhiễm AIDS: Bài 2 - Bản nhạc sám hối

“Ca sĩ” T hát “bản nhạc lỗi lầm”, người nằm là bệnh nhân C. Ảnh: MAI THẮNG
“Ca sĩ” T hát “bản nhạc lỗi lầm”, người nằm là bệnh nhân C. Ảnh: MAI THẮNG
“Ca sĩ” T hát “bản nhạc lỗi lầm”, người nằm là bệnh nhân C. Ảnh: MAI THẮNG
Lên top