Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tục phức tạp, doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tận dụng FTA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận FTA    -     Ảnh: PV
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận FTA - Ảnh: PV