Thủ tục phức tạp, doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tận dụng FTA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận FTA    -     Ảnh: PV
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận FTA - Ảnh: PV
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận FTA - Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top