Sửa đổi quy định về tiền lương: Gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Một doanh nghiệp siêu nhỏ nuôi cấy ngọc trai ở Ninh Bình. Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định đối với DN sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương... Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một doanh nghiệp siêu nhỏ nuôi cấy ngọc trai ở Ninh Bình. Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định đối với DN sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương... Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một doanh nghiệp siêu nhỏ nuôi cấy ngọc trai ở Ninh Bình. Nghị định 121/2018/NĐ-CP quy định đối với DN sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương... Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top