Cơ cấu lại nông nghiệp, sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng

Tại nhiều làng quê trong phong trào xây dựng NTM, chúng ta không còn thấy rác thải, thay vào đó là những “con đường nở hoa”. Ảnh: Theo myduc.hanoi.gov.vn
Tại nhiều làng quê trong phong trào xây dựng NTM, chúng ta không còn thấy rác thải, thay vào đó là những “con đường nở hoa”. Ảnh: Theo myduc.hanoi.gov.vn
Tại nhiều làng quê trong phong trào xây dựng NTM, chúng ta không còn thấy rác thải, thay vào đó là những “con đường nở hoa”. Ảnh: Theo myduc.hanoi.gov.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top