Bỏ áp trần giá sữa: Chưa có hiện tượng các doanh nghiệp sữa đồng loạt tăng giá

Giá các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường hiện đang ở mức ổn định.  Ảnh: L.Linh
Giá các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường hiện đang ở mức ổn định. Ảnh: L.Linh
Giá các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường hiện đang ở mức ổn định. Ảnh: L.Linh
Lên top