Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giám đốc Cty phản bội lợi ích của cổ đông “thấp cổ, bé họng”

Người lao động RECO dùng facebook kêu cứu.
Người lao động RECO dùng facebook kêu cứu.