Giám đốc Cty phản bội lợi ích của cổ đông “thấp cổ, bé họng”

Người lao động RECO dùng facebook kêu cứu.
Người lao động RECO dùng facebook kêu cứu.