Ứng dụng tự tạo gói cước của MobiFone “hút” người dùng