Cáp quang biển lại gặp sự cố, Internet Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều tuần

Cáp biển APG gặp sự cố rạng sáng nay tại nhánh S3. Thời gian khắc phục dự kiến 2-3 tuần. Ảnh: 163.
Cáp biển APG gặp sự cố rạng sáng nay tại nhánh S3. Thời gian khắc phục dự kiến 2-3 tuần. Ảnh: 163.
Cáp biển APG gặp sự cố rạng sáng nay tại nhánh S3. Thời gian khắc phục dự kiến 2-3 tuần. Ảnh: 163.
Lên top